لیست قیمت محصولات کمبریج
ردیف نوع کالا از قیمت (ریال) تا قیمت (ریال)
۱ کت و شلوار ۱۳،۸۰۰،۰۰۰ ۲۸،۵۰۰،۰۰۰
۲ کت تک ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۲،۸۰۰،۰۰۰
۳ شلوار تک ۲،۸۰۰،۰۰۰ ۴،۶۰۰،۰۰۰
۴ شلوار کتان ۳،۸۰۰،۰۰۰ ۶،۳۰۰،۰۰۰
۵ پیراهن ۱،۷۰۰،۰۰۰ ۴،۶۰۰،۰۰۰
۶ کمربند چرم ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۴،۸۰۰،۰۰۰
۷ کراوات ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰
۸ کفش رسمی ۶،۹۰۰،۰۰۰ ۱۲،۵۰۰،۰۰۰
سبدخرید